How mothers allocate support among adult children: evidence from a multiactor survey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How mothers allocate support among adult children: evidence from a multiactor survey'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences