How much human capital does Eastern Europe have? Measurement methods and results

B. van Leeuwen, P. Foldvari

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)189-201
Aantal pagina's13
TijdschriftPost-Communist Economies
Volume20
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit