"How Old Do You Think I Am?"; A Study of Language and Age in Twitter

D. Nguyen, R. Gravel, D. Trieschnigg, T. Meder

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijkpeer review

216 Citaten (Scopus)
912 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Seventh International AAAI Conference on Weblogs and Social Media
Plaats van productiePalo Alto, CA
UitgeverijAAAI Press
Aantal pagina's786
ISBN van geprinte versie978-1-57735-610-3
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit