How plant-soil feedbacks influence the next generation of plants

J. De Long, R. Heinen, R. Jongen, Emilia Hannula, M.D. Huberty, A.M. Kielak, K. Steinauer, T.M. Bezemer (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

75 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftEcological Research
Volumein press
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 2020

Citeer dit