How plants cope with biotic interactions

N.M. Van Dam

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  66 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'How plants cope with biotic interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology