How Smallness Fosters Clientelism: A Case Study of Malta

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1034-1052
TijdschriftSage Journals Political Studies
Volume67
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit