How soil-borne pathogens may affect plant competition

W.H. Van der Putten, B.A.M. Peters

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  656 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'How soil-borne pathogens may affect plant competition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences