How the Dutch and the English adopted multiregional models for subnational population projection

[No Value] P. Rees, F.J. Willekens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

45 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit