How the Gut Feels, Smells, and Talks

Joep Beumer, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How the Gut Feels, Smells, and Talks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences