How the Neurotoxin β-N-Methylamino-l-Alanine Accumulates in Bivalves: Distribution of the Different Accumulation Fractions among Organs

Alexandra Lepoutre, Elisabeth J Faassen, A J Zweers, Miquel Lürling, Alain Geffard, Emilie Lance

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

57 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How the Neurotoxin β-N-Methylamino-l-Alanine Accumulates in Bivalves: Distribution of the Different Accumulation Fractions among Organs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds