Hoe de naoorlogse identiteit uit de puinhopen verrees

Kees Ribbens, Susan Hogervorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Vertaalde titel van de bijdrageHow the postwar identity rose from the ruins
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftVers Beton
Nummer van het tijdschriftMay 2019
StatusGepubliceerd - mei 2019

Citeer dit