How the publish-or-perish principle divides a science: the case of economists

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How the publish-or-perish principle divides a science: the case of economists'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Engineering & Materials Science