How the Publish-or-Perish Principle Divides a Science: The Case of Academic Economists

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWorking paper/Discussion paperWetenschappelijk

122 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How the Publish-or-Perish Principle Divides a Science: The Case of Academic Economists'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences