How to avoid sex: The genetic control of gametophytic apomixis

U. Grossniklaus, G.A. Nogler, P.J. Van Dijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  93 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1491-1497
  TijdschriftPlant Cell
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift7
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit