How to be invasive

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  20 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Few clear answers have emerged from studies of the factors determining abundance of plants in particular settings. A new idea invokes the differing susceptibility of plant roots to damage from pathogenic soil microorganisms.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)32-33
  TijdschriftNature
  Volume417
  Nummer van het tijdschrift6884
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2002

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'How to be invasive'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit