How to Identify Responders and Nonresponders to Dorsal Root Ganglion-Stimulation Aimed at Eliciting Motor Responses in Chronic Spinal Cord Injury: Post Hoc Clinical and Neurophysiological Tests in a Case Series of Five Patients

Sadaf Soloukey, Judith Drenthen, Rutger Osterthun, Cecile C de Vos, Chris I De Zeeuw, Frank J P M Huygen, Biswadjiet S Harhangi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How to Identify Responders and Nonresponders to Dorsal Root Ganglion-Stimulation Aimed at Eliciting Motor Responses in Chronic Spinal Cord Injury: Post Hoc Clinical and Neurophysiological Tests in a Case Series of Five Patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences