How to make social neuroscience social.

C. Keysers, L.S. Mckay

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)210-216
TijdschriftPsychological Inquiry
Volume22
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit