How to model algal blooms in any lake on earth

Annette BG Janssen (Co-auteur), Jan H Janse, Arthur HW Beusen, Manqi Chang, John A Harrison, Inese Huttunen, Xiangzhen Kong, Jasmijn Rost, Sven Teurlincx, Tineke A Troost, Dianneke van Wijk, Wolf M Mooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

59 Citaten (Scopus)
209 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How to model algal blooms in any lake on earth'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences