How to publish a new fungal species, or name, version 3.0

M. Catherine Aime, Andrew N. Miller, Takayuki Aoki, Konstanze Bensch, Lei Cai, Pedro W. Crous, David L. Hawksworth, Kevin D. Hyde, Paul M. Kirk, Robert Lücking, Tom W. May, Elaine Malosso, Scott A. Redhead, Amy Y. Rossman, Marc Stadler, Marco Thines, Andrey M. Yurkov, Ning Zhang, Conrad L. Schoch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How to publish a new fungal species, or name, version 3.0'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology