How to regulate a gene: to repress or to activate?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Gene-expression responses to an input can depend on growth conditions; in this issue, Sasson et al. (2012) show that this dependence is lower when the input results in a high degree of promoter occupancy.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)551-552
TijdschriftMolecular Cell
Volume46
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How to regulate a gene: to repress or to activate?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit