How to weave domain specific information sources into a large, FAIR data fabric for the Digital Humanities? The use of the Dataverse platform.

Philipp Conzett, Twan Goosen, Andrea Scharnhorst, Vyacheslav Tykhonov, D. Van Uytvanck, Jerry de Vries, M. Wittenberg

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

282 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the DH Benelux 2020
RedacteurenSjef Barbiers, Antske Fokkens, Christian Olesen
UitgeverijZenodo
Aantal pagina's4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit