How Useful Are Laboratory-Determined Growth-Curves for the Estimation of Size-Specific Mortalities in Daphnia Populations

W. Hovenkamp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)353-361
  TijdschriftJournal of Plankton Research
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit