It Godsbegryp fan Waling Dykstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

4 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageHow Waling Dykstra understood God
Originele taal-2Fries
TijdschriftSirkwy
StatusGepubliceerd - nov. 2019

Citeer dit