How Yiddish Dissolved into the Dutch Dialects

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftAmsterdam Yiddish Symposium
Volume10
StatusGepubliceerd - dec 2016

Citeer dit