Hox, Cdx, and anteroposterior patterning in the mouse embryo.

T. Young, J. Deschamps

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hox, Cdx, and anteroposterior patterning in the mouse embryo.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences