Hox genes and regional patterning of the vertebrate body plan

M. Mallo, D.M. Wellik, J. Deschamps

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

348 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hox genes and regional patterning of the vertebrate body plan'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences