Hoxb8-Cre mice: A tool for brain-sparing conditional gene deletion

R. Witschi, T. Johansson, G. Morscher, L. Scheurer, J. Deschamps, H.U. Zeilhofer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hoxb8-Cre mice: A tool for brain-sparing conditional gene deletion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences