HPA-Axis activity in multiple sclerosis correlates with disease severity, lesion type and gene expression in normal-appearing white matter.

J. Melief, S. De Wit, C.G. Van Eden, C. Teunissen, J. Hamann, B.M.J. Uitdehaag, D.F. Swaab, I. Huitinga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

57 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)237-249
TijdschriftActa Neuropathologica
Volume126
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit