Hugo Grotius over kaapvaart en commerciële expansie

H.J.M. Nellen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)59-73
TijdschriftLeidschrift Historisch Tijdschrift
Volume26
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit