Hul Topol. Fall of the Moon. A narrative of etiologies from the Bunaq of Lamaknen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer232-250
TijdschriftWacana: Journal of the Humanities of Indonesia
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit