Hulpwetenschap centraal [Review of: D.P. Blok (1998) Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheeer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)44-49
TijdschriftSIGNUM: Nieuwsbrief
Volume12
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit