Human amygdala reactivity is diminished by the beta-noradrenergic antagonist propranolol.

R. Hurlemann, H. Walter, A.K. Rehme, J. Kukolja, S.C. Santoro, C. Schmidt, K. Schnell, F. Musshoff, C. Keysers, W. Maier, K.M. Kendrick, O.A. Onur

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1839-1848
TijdschriftPsychological Medicine
Volume40
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit