Human Capital and Economic Growth in Asia 1890-2000: a time-series analysis

B. Van Leeuwen, P. Foldvari

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)225-240
Aantal pagina's16
TijdschriftAsian Economic Journal
Volume22
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit