Human CD3-epsilon gene contains 3 miniexons and is transcribed from a non-TATA promoter

J.C. Clevers, S. Dunlap, T. Wileman, C. Terhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

125 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)8156-8160
TijdschriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume85
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit