Human CD34+/KDR+ Cells Are Generated From Circulating CD34+ Cells After Immobilization on Activated Platelets

H. de Boer, M. Hovens, A. van Oeveren, J. Snoep, E. de Koning, J. Tamsma, M. Huisman, T.J. Rabelink, A.J. van Zonneveld

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

OBJECTIVE: To determine whether CD34(+)/kinase-insert domain-containing receptor (KDR)(+) cells are generated in the peripheral circulation (because in bone marrow and in G-CSF-mobilized peripheral blood,
Originele taal-2Engels
TijdschriftArtheriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Human CD34+/KDR+ Cells Are Generated From Circulating CD34+ Cells After Immobilization on Activated Platelets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit