Human chromosome-specific aneuploidy is influenced by DNA-dependent centromeric features

Marie Dumont, Riccardo Gamba, Pierre Gestraud, Sjoerd Klaasen, Joseph T Worrall, Sippe G De Vries, Vincent Boudreau, Catalina Salinas-Luypaert, Paul S Maddox, Susanne Ma Lens, Geert Jpl Kops, Sarah E McClelland, Karen H Miga, Daniele Fachinetti

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Human chromosome-specific aneuploidy is influenced by DNA-dependent centromeric features'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds