Human embryonic stem cell-derived cardiomyocytes and cardiac repair in rodents.

L.W. van Laake, R. Passier, P.A. Doevendans, C.L. Mummery

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Human embryonic stem cell-derived cardiomyocytes and cardiac repair in rodents.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences