Human liver organoids for disease modeling of fibrolamellar carcinoma

Nicole J C Narayan, David Requena, Gadi Lalazar, Lavoisier Ramos-Espiritu, Denise Ng, Solomon Levin, Bassem Shebl, Ruisi Wang, William J Hammond, James A Saltsman, Helmuth Gehart, Michael S Torbenson, Hans Clevers, Michael P LaQuaglia, Sanford M Simon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Human liver organoids for disease modeling of fibrolamellar carcinoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds