Human neuroma contains increased levels of semaphorin 3A, which surrounds nerve fibers and reduces neurite extension in vitro

Martijn R Tannemaat, Joanna Korecka, Erich M E Ehlert, Matthew R J Mason, Sjoerd G van Duinen, Gerard J Boer, Martijn J A Malessy, J. Verhaagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Human neuroma contains increased levels of semaphorin 3A, which surrounds nerve fibers and reduces neurite extension in vitro'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences