Human rights and anticolonial nationalism in Sjahrir's Indonesian contemplations

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)247-268
TijdschriftLaw and Literature
Volume29
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit