Human stem cells as a model for cardiac differentiation and disease

A. Beqqali, W. van Eldik, C.L. Mummery, R. Passier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Human stem cells as a model for cardiac differentiation and disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences