Hunting yield and daily food intake of a lactating otter (Lutra lutra) in Shetland.

B.A. Nolet, Hans Kruuk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)326-331
TijdschriftJournal of Zoology London
Volume233
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit