Huygens Brieven Online webapplicatie. Update en upgrade.

E.C.M. Huysman, J. Gerbrandy

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormDatabaseWetenschappelijk

Samenvatting

Toevoeging nieuwe brieven en transcripties. Verbetering doorzoekbaarheid.
Vertaalde titel van de bijdrageHuygens Brieven Online webapplicatie. Update en upgrade.
Originele taal-2Meerdere
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit