Hyaluronan: a critical regulator of endothelial-to-mesenchymal transition during cardiac valve formation

A.K. Lagendijk, A. Szabo, R.M. Merks, J. Bakkers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hyaluronan: a critical regulator of endothelial-to-mesenchymal transition during cardiac valve formation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences