Hydraulic design of a tilting weir allowing for periodic fish migration

A.J.F. Hoitink, A. Dommerholt, L.P.A. Van Gerven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1159-1169
Aantal pagina's11
TijdschriftJournal of Hydraulic Engineering
Volume134
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit