Hydrology is reflected in the functioning and community composition of methanotrophs in the littoral wetland of a boreal lake

H.M.P. Siljanen, A. Saari, S. Krause, A. Lensu, G.C.J. Abell, L. Bodrossy, P.L.E. Bodelier, P.J. Martikainen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

62 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hydrology is reflected in the functioning and community composition of methanotrophs in the littoral wetland of a boreal lake'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology