Hydrophobin gene deletion and environmental growth conditions impact mechanical properties of mycelium by affecting the density of the material

Freek V. W. Appels, Jan Dijksterhuis, Catherine E. Lukasiewicz, Kaspar M. B. Jansen, Han A. B. Wosten, Pauline Krijgsheld

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

77 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftScientific Reports
Volume8
DOI's
StatusGepubliceerd - 16 mrt. 2018

Citeer dit