Hydrophyte macroinvertebrate interactions in Zwemlust, a lake undergoing biomanipulation

R. Kornijow, R.D. Gulati, E. Van Donk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  373 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)467-474
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume200/201
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Projecten

  Keur

  van der Heijden, M.

  01/01/1980 → …

  Project: Onderzoek

  Citeer dit