Hydrophyte macroinvertebrate interactions in Zwemlust, a lake undergoing biomanipulation

R. Kornijow, R.D. Gulati, E. Van Donk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  483 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)467-474
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume200/201
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990
  • Keur

   van der Heijden, M.

   01/01/1980 → …

   Project: Onderzoek

  Citeer dit