Hymenopteran parasitoids synthesize 'honeydew-specific' oligosaccharides

F.L. Wäckers, J.E. Lee, G.E. Heimpel, K. Winkler, R. Wagenaar

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  42 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Hymenopteran parasitoids synthesize 'honeydew-specific' oligosaccharides'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology