Hypercalcaemia rather than high dose vitamin D3 supplements could exacerbate multiple sclerosis

Joost Smolders, Jan Damoiseaux, Raymond Hupperts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummere71
TijdschriftBrain
Volume142
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit